Latihan In-House

Modul Latihan Sinergi

Pengurusan
 • Perancangan Strategik
 • Pembangunan Organisasi
 • Team Building
 • Pengurusan Masa
 • Kemahiran Kepimpinan
 • Pengurusan Konflik & Resolusi
 • Kemahiran Membuat Keputusan
 • Membangun Integriti & Amanah
Perniagaan & Keusahawanan
 • Business Model Canvas
 • Entrepreneurship A+ (Berniaga Secara Nabi)
Komunikasi (Communication)
 • C.A.S.I.C.
 • Kemahiran Berunding
 • Kemahiran Keibu Bapaan
Coaching
 • A+ Coach Certification
 • Life Coaching
 • Business Coaching
 • Executive Coaching
Produktiviti
 • Pengurusan Tekanan
  (Stress & Anger Management)
 • Kemahiran Berfikir (Berfikir Secara Sistem)
 • Pengurusan IQ-EQ-SQ
 • Worklife Balance
 • Power of Habit A+
Pemasaran
 • Guerilla Synergy Marketing (GSM)
 • Kemahiran Menjual
 • Penjenamaan (Branding)
Pedagogi

Kalendar

Request for Proposal

Anda perlukan sebuah latihan yang dibina khas untuk organisasi anda? Klik